ARAn asunnottomuustilastot

ARA julkaisee kerran vuodessa selvityksen asunnottomuudesta kuntakohtaisen liitteen kera. Tiedot kerätään kunniltajokaisen vuoden lopulla ja kerätyt tiedot kuvaavat kuluneen vuoden tilannetta marraskuun 15. päivään asti. Asunnottomuudesta selvitetään lukumäärän lisäksi asunnottomuuden eri muodot ja sen jakautuminen väestöryhmien (mm. maahanmuuttajat, nuoret, naiset) kesken. (Bloggarin huomautus: tilastot eivät sisältäne sisäilmakodittomia!)

Vuodesta 2008 alkaen on lisäksi tilastoitu pitkäaikaisasunnottomuutta koskevia tietoja.

Asunnottomat 2016 14.2.2017

Suomessa oli vuoden 2016 lopussa 6 650 yksinelävää asunnotonta, joista pitkäaikaisia 2 050. Asunnottomien määrä väheni noin 140 henkilöllä edellisvuodesta ja pitkäaikaisasunnottomien 200 henkilöllä. Yksinelävien ja perheellisten asunnottomien määrä väheni yhteensä noin 500 henkilöllä vuodessa. Tiedot ilmenevät ARAn julkaisemassa asuntomarkkinakyselyssä.