Asunto ensin ja AUNE -toimenpideohjelma

tietoa asunnottomuudesta ja asunnottomuudenvastaisesta valtakunnallisesta kehittämistyöstä

Oletko asunnoton?

Jos olet jäänyt asunnottomaksi tai sinulla on ongelmia asumisessa, saat apua oman kuntasi sosiaalitoimesta.

Lähde: asuntoensin.fi

Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelma (AUNE) 2016-2019

Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelman (2016 – 2019) päämääränä on liittää asunnottomuustyö entistä laajemmin osaksi syrjäytymisen torjuntatyön kokonaisuutta asunto ensin -periaatteen pohjalta. Yksinkertaistaen tämä tarkoittaa asumisen turvan varmistamista aina kun asiakas kohdataan palvelujärjestelmässä. Tavoitteena on jatkaa asunnottomuuden vähentämistä vahvistamalla asunnottomuuden ennaltaehkäisyä, sekä torjumalla asunnottomuuden uusiutumista. Samalla tavoitellaan palvelujärjestelmän uudistamista ennaltaehkäisevämmäksi ja pitkällä aikavälillä myös kustannustehokkaammaksi.

Lähde: http://asuntoensin.fi/ohjelma/asunnottomuuden-ennaltaehkaisyn-toimenpideohjelma-2016-2019/

Muut ohjelmaa toteuttavat hankkeet: Ratkaisuja sisäilmasairaille

Ratkaisuja sisäilmasairaille -projektin parissa edistetään sisäilmasairaiden asumiseen, työssäkäyntiin ja opiskeluun soveltuvien ratkaisujen kehittämistä monialaisena yhteistyönä. Vuonna 2017 sisäilmakodittomuus on toiminnan keskiössä. Toimintaa koordinoi Homepakolaiset ry. http://homepakolaiset.fi/ratkaisuja-sisailmasairaille/

Lähde: http://asuntoensin.fi/ohjelma/asunnottomuuden-ennaltaehkaisyn-toimenpideohjelma-2016-2019/ohjelmaa-toteuttavat-hankkeet/