Onko asunnottomuus rikos?

Eipä tietenkään 🙂 Mutta valitettavasti asia ei ole niin yksinkertainen kuin miltä se ensisilmäyksellä näyttää. Tutkitaanpa asunnottomuutta maistraatin ja muuttoilmoituksen tekemisen näkökulmasta.

Asunnottomuus on monimuotoinen ilmiö, ja asunnottomien ja asunto-ongelmaisten tilanteet vaihtelevat suuresti. Seuraavassa annan tuntemani vaihtoehdot lailliseen asumistilanteen rekisteröintiin.

 

Tilapäinen oleskelu on mielenkiintoinen vaihtoehto sikäli, että tilapäisyyden pituutta ei ole määritelty. Kohtaan tulisi täyttää ajanjakson alkamis- ja päättymisaika, mutta päättymisajan voi jättää merkitsemättä, jollei sitä tiedä. Näin ollen kyseessä voikin olla toistaiseksi voimassa oleva asumisjärjestely — eli mahdollisesti pysyvä tapa merkitä piiloasunnottomuutta.

Piiloasunnottomuutta kätkee sisälleen potentiaalisesti myös se, että alaikäiset lapset tulee rekisteröidä vanhempansa kanssa samaan paikkaan, vaikka he käytännössä majailisivatkin muualla. Aikuiset rekisteröidään todellisten oleskelupaikkojen mukaan (esim. isä ja lapset homeasuntoon, äiti asunnottomaksi tilapäisesti tutulle). Tämän ohjeistuksen sain puhelimitse maistraatista.

TODELLISET MERKINTÄVAIHTOEHDOT

Todellisuudessa sisäilmasairailla on lukuisa joukko merkintävaihtoehtoja, osa laillisia, osa laittomia (mm. rekisterimerkintärikos), jotka olen koonnut alla olevaan taulukkoon. Lista ei ole kaikenkattava ja vaikka olen maistraatin kanssa yhdessä tätä selvittänyt, listassa voi olla tulkinnanvaraisuuksia tai jopa virheitä, sillä asia on yllättävän monimutkainen. Kysy siksi tarkka ohje omaan tilanteeseesi maistraatista. Mielenkiintoista on, että postin muuttoilmoitus-videolla (ks. muuttoilmoituslinkki yllä) ei mainita lainkaan asunnottomuuden mahdollisuutta eikä anneta ohjeita asunnottomille 🙁 En pääse tarkistamaan, onko sähköisessä muuttoilmoituskaavakkeessa VVA-merkintämahdollisuus, mutta postista saatavasta paperisesta ilmoituksesta se onneksi löytyy. Tässä siis selville saamani tilanne- ja merkintävaihtoehdot sisäilmasairaalle. Klikkaamalla saat taulukon isommaksi.

Huom! VVA -merkinnällä Poste Restanteen kirjautuneen tulee ilmoittaa jokin osoite/tapa, jolla viranomainen voi tarvittaessa tavoittaa.

Vain VVA -merkinnällä kirjautuneet (6 skenaariota) ovat virallisesti asunnottomia ja näkyvät tilastoissa, kun taas moni muu merkintätapa (14 skenaariota) kätkee piiloasunnottomuutta aivan laillisesti. Eikä rekisterimerkintärikos (vähintään 5 skenaariota) ole mitenkään tavaton vaihtoehto, varsinkaan jos viranomaiset antavat ristiriitaisia tietoja rekisteröitymisestä tai vaativat muuta kuin VVA -statusta palveluiden edellytyksenä.

Aikamoinen vyyhti 🙁 Onneksi omasta tilanteesta voi aina kysyä maistraatista neuvoa ja onneksi uusi sosiaalihuoltolaki soveltamisohjeineen suojelee asunnottomia ja asumisongelmaisia entistä paremmin. Laki vaan pitää saada käytännössä toimimaan, toivottavasti viimeistään soteuudistuksen myötä 🙂