Asunnottomien yö ja Ympäristölääketieteen poliklinikka

YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisena päivänä 17.10. vietetään vuosittain Asunnottomien yötä. Tapahtumia ympäri Suomea.

Tekstin ja kuvan lähde sekä lisätietoja: asunnottomienyo.fi

Ketkä vaan sisäilmakodittomista ja muista pääsette, niin menkäähän edustamaan meitä 🙂 Kertokaa, että asunnottomia ei ole se virallinen noin 7000 vaan näiden lisäksi on Homepakolaiset ry:n arvion mukaan 20.000 sisäilmakoditonta lasta ja aikuista! Ja että sisäilmakodittomille ei ole MITÄÄN majoituspalveluita. Asiaan on saatava muutos 🙂

YMPÄRISTÖLÄÄKETIETEEN POLIKLINIKKA EHKÄ TURKUUN

Kansanedustajien sisäilmaryhmä jätti talousarvioaloitteen ympäristölääketieteen tutkimusyksikön perustamisesta.

Tavoitteena on perustaa erikoissairaanhoidon avohoitopoliklinikka, jossa moniammatillinen tiimi keskittyy sisäilmasta oireilevien kokonaisvaltaiseen tutkimukseen, diagnosoimiseen, hoitoon ja kuntoutukseen. Sisäilmaoireista kärsivien potilaiden hoitopolku yhtenäistyy ja he välttyvät turhalta ja tehottomalta kiertelyltä erikoisalalta toiselle. Suuri osa klinikan potilaskontakteista voidaan toteuttaa videoyhteyden välityksellä muista terveydenhuollon toimipisteistä. Poliklinikka toimii tutkimuksia koordinoivana ja lausunnonantajapoliklinikkana.

Lähde: http://www.aamuset.fi/uutiset/3675579/Kansanedustajien+sisailmaryhma+jatti+talousarvioaloitteen+ymparistolaaketieteen+tutkimusyksikon+perustamisesta

Nyt viisautta eduskuntaan ja hallitukseen toimia linjassa Terveiden tilojen vuosikymmen -toimenpideohjelman tavoitteiden kanssa sisäilmasairaiden avuksi 🙂 Me kansalaiset pidämme kokosydämisesti peukkuja!

TUTKIMUSYKSIKKÖ TROSSI JO PERUSTETTU TURKUUN

Ympäristölääketieteellisen kliininen tutkimusyksikkö TROSSI on perustettu Turun yliopiston kansanterveystieteen laitoksen työterveyshuollon ja ympäristölääketieteen oppiaineen ja biokemian laitoksen immunobiologian laboratorion yhteistyönä. Yksikön vastuuhenkilö on professori Tuula Putus.

Kliinisellä tutkimusyksiköllä on seuraavanlaisia palveluja:

•sähköiset oirekyselylomakkeet suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi (raportointi ja lausunnot maksullisena palvelutoimintana), vastaa Örebro- ja Tuohilampi-lomakkeita
•Green Ambulance -tyyppinen liikkuva näytteenottoyksikkö, joka suorittaa näytteenottoa työpaikoilla ja muussa rakennetussa ympäristössä
•kliinisten näytteiden (veri- ja virtsa/ulostenäytteet) keräys ja yksinkertaiset keuhkofunktiomittaukset työpaikoilla (PEF, spirometria, uloshengitystilman NO-mittaus)
•toksisuusmittaukset laskeutuneesta pölystä ja ilmanäytteistä, vertailu viljelynäytteisiin
•riskinarviointi ja lausunnot

Lähde: http://www.utu.fi/fi/yksikot/med/yksikot/tyoterveyshuolto/trossi/Sivut/home.aspx

Hienoa toimintaa, Tuula ja Turun yliopisto! 🙂